Detailgegevens

PROJECTNAAM
Noord-Holland bodemsanering en grondstromen
CODE
ILB-2-55
UITVOERENDE PARTIJEN
Alle bevoegde gezagen van Noord-Holland.
LOCATIE PROJECT
Noord-Holland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Verbeteren kwaliteit van uitvoeren als vervolg op project 'niet ernstig'. Realiseren mentaliteitsverandering bij alle partijen waarbij wij kunnen ondersteunen door voorlichting, scholing en gerichte handhavingsaanpak door een integraal HH-team te richten op degene die niet melden.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Handhaven, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
In deze pilots heeft met name een workshop een belangrijke rol gespeeld. De dag stond in het teken van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek is de dag gericht op hoe het Besluit in de praktijk uitwerkt en hoe verschillende partijen hier hun rol in hebben. Doel van de dag was samen te werken aan de verhoging van de kwaliteit van het werkveld. De regionale bodemdag is goed bezocht. Rond de 150 deelnemers van divers pluimage zijn in het Kennemer Theater bijgepraat over de op stapel staande aanpassingen van het Besluit bodemkwaliteit (Eric Ruwiel, ministerie van Infrastructuur en Milieu), de bestuurlijke blik op omgang met de bodem (Tjeerd Talsma, gedeputeerde provincie Noord-Holland) en de blik op het veld door de Inspectie leefomgeving en Transport (Jacqueline Lamé, directeur ILT).
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB