Detailgegevens

PROJECTNAAM
Rijnmond-regio
CODE
ILB-2-56
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenten Albrandswaard, Capelle a/d IJssel, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.
LOCATIE PROJECT
Rijnmondregio
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Binnen de Rijnmond-regio vindt veel grondverzet plaats. Een betere regionale samenwerking is wenselijk. Enerzijds om het hergebruik van grond binnen de regio te stimuleren. Anderzijds om het opdrachtgeverschap te professionaliseren. Het opstellen van een regionale visie zou hiervoor een goed begin zijn.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Samenvoegen partijen grond of baggerspecie, Tijdelijk opslaan grond, baggerspecie of bouwstof, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
De regio is vrij groot en heel divers, waardoor regio-brede afspraken over grondverzet moeilijk te maken zijn. Gemeenten staan wel positief tegenover regionale samenwerking maar dan meer met direct aangrenzende gemeenten.
SAMENVATTING PROJECT
Eerst is een workshop georganiseerd met als doel om inzicht te krijgen welke onderwerpen de gemeenten belangrijk vinden om daar verder mee aan de slag te gaan. De drie voornaamste onderwerpen waren: betere match van grondstromen, meer informatie delen t.b.v. verbeteren handhaving en de mogelijkheden voor Tijdelijke Opslag Plaatsen en het samenvoegen van partijen grond.
Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in een notitie met daarin opgenomen een aantal keuze-voorstellen over welke mogelijkheden er zijn m.b.t. deze onderwerpen. Vervolgens is een bijeenkomst georganiseerd om hierover te discussiëren en om helder te krijgen welke mogelijkheden de regio ziet voor samenwerking betreffende deze onderwerpen. In vervolgbijeenkomsten wordt getracht keuzes te maken en dit verder te concretiseren.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Divers
PROGRAMMA
ILB