Detailgegevens

PROJECTNAAM
Opstellen regionale handhavingsstrategie bodem
CODE
ILB-2-57
UITVOERENDE PARTIJEN
Omgevingsdienst Haaglanden en de deelnemende Haaglanden gemeenten.
LOCATIE PROJECT
Zuid-Holland, regio Haaglanden
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het opstellen en implementeren van een (regionale) handhavingsstrategie voor het bodembeleid, afgestemd op de kenmerken, risico’s, het naleefgedrag en de beschikbare middelen binnen onze regio.
THEMA
Bodemverontreiniging, Grondverzet
HANDELING
Handhaven
VERWACHTE OUTPUT
Strategie
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
-
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB