Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ondersteuning Green Deal Infranatuur
CODE
NK001
UITVOERENDE PARTIJEN
Op basis van artikel 20.1 zijn de Vlinderstichting en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor de uitvoering. 20 Partijen:
 • Waterschappen Vallei en Veluwe
 • Aa en Maas, Rivierenland, Rijn en IJssel, Hoogheemraadschappen: Hollands Noorderkwartier, Rijnland
 • Provincies: Noord-Holland; Noord-Brabant
 • Gemeente Tilburg
 • Infrabedrijven: ProRail; Gasunie; TenneT; Vitens; ENGIE
 • Aannemers/Consultants: Heijmans; Arcadis; SWECO
 • De Vlinderstichting (initiatiefnemer)
 • Rijksoverheid: I&M, EZ
LOCATIE PROJECT
Nederland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Stimuleren dat de bewustwording en kennis over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur (b.v. best practices) bij aanleg, beheer en onderhoud daarvan actief met elkaar worden gedeeld.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Projectontwikkelaars, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
 • Veel partijen zijn aangesloten en hebben ondertekend
 • Veel positieve energie bij participanten
 • Reeds goede voorbeelden aanwezig, niet te ambitieuze doelstelling
Faalfactoren:
 • Verschillend verwachtingspatroon onder de deelnemers
SAMENVATTING PROJECT
Op 11 oktober 2016 is er een symposium geweest, gericht op uitvoeringsorganisatie en plan van aanpak. Daarnaast inventarisatie van kennisbehoeften.
PROJECTENWEBSITE
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2016/04/Green-Deal-Infranatuur-C-196.pdf
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Het netwerk gaat zich nog vormen. Er blijken meerdere partijen interesse te hebben. Meer informatie via co.molenaar@rws.nl
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal