Detailgegevens

PROJECTNAAM
Inventarisatie gemeenten vervolg ILB2
CODE
NK002
UITVOERENDE PARTIJEN
Bodem+ heeft Sweco ingehuurd om de inventarisatie uit te voeren. Sweco benadert alle partijen die bij de stimuleringsregeling ILB2 een capaciteitsbijdrage hebben ontvangen.
LOCATIE PROJECT
Nederland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van het project is om praktijkvoorbeelden op te halen van succesvolle integratie van ecosysteemdiensten in de werkprocessen. Wat waren daarbij kritische succesfactoren?
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie, Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Milieu en gezondheid, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
  • We krijgen een breed overzicht: in deze inventarisatie komen zowel zeer kleine gemeenten als grotere provincies aan bod
  • Faalfactoren:
    • ILB2 was een impulsregeling en het lijkt erop dat zeker kleinere partijen onvoldoende capaciteit hadden om ESD verder te integreren in de werkprocessen
SAMENVATTING PROJECT
Er wordt een inventarisatie gedaan bij de gemeenten en samenwerkingsverbanden die via ILB2 met ecosysteemdiensten aan de slag zijn gegaan. We willen weten wat de stand van zaken is van deze projecten, of ecosysteemdiensten een vaste plek hebben verworven in de werkprocessen en of er een vertaling kan plaatsvinden van kritische succesfactoren richting de Omgevingswet.
PROJECTENWEBSITE
http://www.bodemambities.nl/Pilots
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
via CoP Ecosysteemdiensten, meer info via paul.arentshorst@rws.nl
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal