Detailgegevens

PROJECTNAAM
Green Deal Cirkelstad
CODE
NK005
UITVOERENDE PARTIJEN
RWS
LOCATIE PROJECT
Nederland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Doel van de Green Deal is dat in 2017 vijf gemeenten deze hebben ondertekend en met een concreet project aan de slag gaan. RWS draagt bij aan de ondersteuning van de communicatiemiddelen.
THEMA
(Stof-)kringlopen
HANDELING
Communicatie, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Projectontwikkelaars
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
  • Amsterdam, Utrecht en Drechtsteden hebben de Green Deal ondertekend en Den Haag volgt in december 2016
  • Meerdere steden hebben interesse om deel te nemen
SAMENVATTING PROJECT
Deze Green Deal heeft als doel de transitie naar een circulaire en inclusieve economie met betrekking tot materiaalkringlopen in de bouwsector te ondersteunen door in minimaal vijf andere steden dan Rotterdam een vergelijkbare aanpak te realiseren. Centraal in de aanpak staat het uitvoeren van projecten (nieuwbouw, verbouw, renovatie) en het borgen van praktijkervaringen waarbij de betrokken partijen samenwerken.
PROJECTENWEBSITE
Cirkelstad, Green deal
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
info via erik.verhallen@rws.nl
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal