Detailgegevens

Illustratie bij pilot A1 Apeldoorn-Azelo pilot Verduurzaming MIRT

PROJECTNAAM
A1 Apeldoorn-Azelo pilot Verduurzaming MIRT
CODE
NK006
UITVOERENDE PARTIJEN
Rijkswaterstaat, Regio Stedendriehoek en de Cleantechregio, provincie Gelderland en Overijssel
LOCATIE PROJECT
A1 tussen Apeldoorn en Azelo
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Duurzaamheid een specifieke plaats geven in de planvorming en realisatie van de verbreding van de A1. Samen met gebiedspartijen zoeken naar meekoppelkansen en deze concretiseren. Kennis delen.
THEMA
Versnippering
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Rijkswaterstaat
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Natuur, Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
  • In overleg met het ministerie van IenM is er een scope uitbreiding gekomen van het project, incl. budget ten behoeve van duurzaamheid
Faalfactoren:
  • Er ligt een strakke planning waarbinnen alles ontworpen en uitgedacht moet zijn. Dit werkt voor sommige kansen beperkend
  • Het realiseren van meekoppelkansen is mede afhankelijk van de inzet van omgevingspartijen (provincies en gemeenten)
SAMENVATTING PROJECT
Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de A1. Vanuit omgevingspartijen en vanuit RWS worden verschillende kansen gezien om maatregelen op het gebied van duurzaamheid mee te koppelen. Dit zit echter niet in de oorspronkelijke scope van het project. Als pilot in kader van Verduurzaming MIRT worden alsnog de meekoppelkansen verder uitgewerkt en kennis over het meenemen van duurzaamheid in een aanlegproject wordt gedeeld. Er wordt onder andere gekeken naar zonne-energie op/nabij de A1 en groen-blauwe verbindingen.
PROJECTENWEBSITE
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/uitbreiding-a1-oost/index.aspx
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
info via petra.bakker@rws.nl
PROGRAMMA
MIRT