Detailgegevens

PROJECTNAAM
Nijmegen - Duurzame stad aan de rivier
CODE
GGGB4
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Nijmegen
LOCATIE PROJECT
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De gemeente Nijmegen werkt op vele fronten aan een duurzame stad. De ambitie is om als stad in 2015 klimaatneutraal te zijn. Deze ambities staan echter onder druk.
THEMA
Bodemenergie/wko, Bodemverontreiniging
HANDELING
Bodem en energievoorziening, Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Gebiedsontwikkeling, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De gemeente Nijmegen werkt op vele fronten aan een duurzame stad. De ambitie is om als stad in 2015 klimaatneutraal te zijn. Deze ambities staan echter onder druk. Zo wordt de toepassing van bijvoorbeeld Warmte Koude Opslag gefrustreerd door complicaties, meerkosten, aansprakelijkheid- en investeringsrisico’s. Tegelijkertijd stagneert de ruimtelijke inrichting en het gebruik van maaiveld en ondergrond door de aanwezige grondwatervervuiling. De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van een aantal locaties ondervindt daar hinder van.
PROJECTENWEBSITE
www.grondwatercollectief.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Grondwatercollectief