Detailgegevens

Illustratie bij pilot Biobermen en Bioschermen A2 en A12 Midden-Nederland

PROJECTNAAM
Biobermen en Bioschermen A2 en A12 Midden-Nederland
CODE
NK003
UITVOERENDE PARTIJEN
Projectteam Midden-Nederland RWS (Innovatie, programma Natuurlijk Kapitaal, BUNK, B&O M-NL), Van Doorn, Ecolon Bureau Harro.
LOCATIE PROJECT
A2 en A12 Midden-Nederland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Beter zicht waar geluidschermen vergroend kunnen worden en op welke wijze.
THEMA
Biodiversiteit, Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Rijkswaterstaat
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Milieu en gezondheid, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Langs de A2 en A12 en A27 rondom Utrecht zijn er diverse proefvakken geidentificeerd waar verschillende technieken om geluidschermen te vergroenen uitgeprobeerd zijn. Deze zijn in 2015 aangelegd en worden nu gemonitord. De eerste monitoringsronde heeft op 27 juli 2016 plaatsgevonden. In oktober volgt een tweede.
PROJECTENWEBSITE
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/natuurlijk-kapitaal/praktijkvoorbeelden/
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal