Detailgegevens

Illustratie bij pilot Biobermen en Bioschermen A15 Tiel

PROJECTNAAM
Biobermen en Bioschermen A15 Tiel
CODE
NK004
UITVOERENDE PARTIJEN
kunstenaar Jan IJzendoorn, Van Doorn, gemeente Tiel, RWS/Bodem+
LOCATIE PROJECT
A15 nabij afrit Tiel
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Vergroenen/verfraaien van deel langs de A15 bij Tiel zodat Tiel de poort wordt van de Betuwe, de geluidsschermen vergroend zijn, Hotel van der Valk een mooier uitzicht heeft en er ruimte is voor plaatselijke imkers en/ook divers MKB. Fasering door middel van pilots.
THEMA
Biodiversiteit, Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Milieu en gezondheid, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In 2015 heeft kunstenaar Jan IJzendoorn een ontwerp gemaakt voor het proefvak rondom de op- en afrit Tiel van de A15. Tevens heeft de WUR een bodemkundig onderzoek gedaan en geadviseerd welke planten er kunnen gedijen. Dit heeft eind 2015 gerealiseerd in het vervaardigen van een stalen frame en het reeds aanbrengen van enkele planten i.c.m. gaas ter plaatse van 1 proefvak van 12 m. In 2016 is er aanvullend budget gevonden voor het plaatsen van het frame. Dit dient nog te geschieden. Er is onduidelijkheid over vervolg dat ten eerste nog meerdere proefvakken omvat en monitoring van reeds uitgevoerde proefvak. Na uitvoering proefvakken zou opschaling plaats moeten vinden en dient financiering gezocht te worden i.s.m. provincie Gelderland, gemeente Tiel en MKB.
PROJECTENWEBSITE
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/natuurlijk-kapitaal/praktijkvoorbeelden/
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal