Detailgegevens

PROJECTNAAM
Project landsdekkend beeld
CODE
GGGB5
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Tilburg
LOCATIE PROJECT
Postbus 90155, 5000 LH Tilburg
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Opstellen verwachtingenkaart voor bodemverontreiniging
THEMA
Bodemverontreiniging, Grondwater
HANDELING
Aanpak spoedlocaties, Gebiedsgericht grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Stadsontwikkelingen stagneren door de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Deze verontreiniging, met name ontvettingsmiddelen (VOCl’s), is ontstaan door de textielindustrie en aanverwante bedrijfstakken. Ontvettingsmiddelen zijn zwaarder dan water en kunnen in de zandgrond onder Tilburg tot 50 meter diep uitzakken. Het verwijderen van zulke verontreinigingen is dan ook een moeilijke en kostbare opgave. In 2005 is het project landsdekkend beeld uitgevoerd. Tilburg heeft 13.000 locaties die verdacht zijn van bodemverontreiniging, waaronder ook de locaties waar de textielindustrie heeft gezeten. Deze verdachte locaties zijn vertaald naar een verwachtingenkaarten voor bodemverontreiniging. Uit deze kaart volgt dat de kans op bodemverontreiniging in het centrumgebied van Tilburg groot is.
PROJECTENWEBSITE
www.grondwatercollectief.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Grondwatercollectief