Detailgegevens

PROJECTNAAM
Werkcahier/inspiratiedocument 'RO beleid en wijkplannen lukken beter met systeembenadering'
CODE
NK008
UITVOERENDE PARTIJEN
RWS Leefomgeving, opdrachtgever Ministerie I&M, diverse gemeenten hebben info aangeleverd, ORG-ID, GrondRR
LOCATIE PROJECT
Diverse gemeenten
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Uitleg van opzet en achtergronden systeembenadering natuurlijke alliantie (eenheid bodem, water en groen).
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Milieu en gezondheid, Natuur, Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
  • Systeembenadering
  • Integratie past goed in kader Omgevingswet
  • Gewone mensen taal en plaatjes
SAMENVATTING PROJECT
Document is opgebouwd aan de hand van vragen: wat is de Natuurlijke Alliantie, welke voorbeelden zijn er, is dit nieuw, hoe doe ik dat, en andere belangen, zijn er meer goede methodes? Tenslotte een overzicht over de ontwikkeling van de natuurlijke alliantie.
PROJECTENWEBSITE
Werkcahier
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Basisdocument voor netwerk middelgrote gemeenten. Meer informatie via gemma.van.eijsden@rws.nl
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal