Detailgegevens

PROJECTNAAM
Netwerk klimaatadaptatie middelgrote gemeenten
CODE
NK009
UITVOERENDE PARTIJEN
RWS Leefomgeving (opdrachtgever), 10 middelgrote gemeenten, ORG-ID, GrondRR
LOCATIE PROJECT
10 middelgrote Nederlandse gemeenten
STATUS PROJECT
Nog opstarten
DOEL VAN HET PROJECT
Uitwisseling ervaringen en gezamenlijke kennisontwikkeling.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Klimaatadaptatie
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
Project is voorbereid en gaat in 2017 van start.
PROJECTENWEBSITE
website
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Meer info via gemma.van.eijsden@rws.nl
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal