Detailgegevens

Illustratie bij pilot Groene Daken Tilburg

PROJECTNAAM
Groene Daken Tilburg
CODE
NK010
UITVOERENDE PARTIJEN
RWS Leefomgeving (opdrachtgever), Wageningen UR (Alterra)
LOCATIE PROJECT
Tilburg
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De mogelijkheden en de meerwaarde van groene daken onderzoeken voor gemeente Tilburg.
THEMA
Biodiversiteit, Ecosysteemdiensten, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Klimaatadaptatie
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument, Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Milieu en gezondheid, Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
WUR-Alterra heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een studie uitgevoerd voor de gemeente Tilburg naar de mogelijkheden en de meerwaarde van groene daken. Hiermee worden gemeenten ondersteund in hun zoektocht naar maatregelen voor een duurzame toekomst en het inzetten van natuurlijk kapitaal. Groene daken zijn multifunctioneel en hebben meerdere voordelen. Of groene daken altijd de beste optie zijn hangt af van diverse factoren en lokale omstandigheden. In fase 1 van het onderzoek zijn voor de gemeente Tilburg operationele handvatten ontwikkeld om een beter inzicht te geven in de mogelijkheden van groene daken. In de tweede fase zijn kansen en potentiele locaties van groene daken in Tilburg in beeld gebracht in samenwerking met relevante actoren. Eind 2016 heeft dit tot een integraal eindbeeld van de concrete mogelijkheden voor groene daken in Tilburg geleid.
PROJECTENWEBSITE
RWS Leefomgeving, Wageningen UR
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Voor meer informatie: Hans Gerritsen (RWS WVL), e-mail hans.gerritsen@rws.nl en Kees Hendriks (Alterra), e-mail kees.hendriks@wur.nl
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal