Detailgegevens

Illustratie bij pilot Natuurlijk Kapitaal Zeeland

PROJECTNAAM
Natuurlijk Kapitaal Zeeland
CODE
NK011
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Deltares
LOCATIE PROJECT
Provincie Zeeland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Wegbeheerders handvatten bieden waarmee ze natuurlijk kapitaal (NK) langs infrastructuur (beter) kunnen benutten.
THEMA
Biodiversiteit, Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies, Rijkswaterstaat
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Natuur, Energievoorziening, Klimaatverandering, Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
  • Kennismaking met Natuurlijk Kapitaal
  • Bewustwording goed rentmeesterschap
  • Omgevingswet biedt ruimte om samen maatschappelijke opgave in de omgeving op te pakken en daarvoor het natuurlijk kapitaal optimaal te benutten
Faalfactoren:
  • Capaciteit probleem waardoor tijd en ruimte ontbreekt om te experimenteren
  • Baten liggen niet altijd bij kostendragers
SAMENVATTING PROJECT
In het rapport bevinden zich factsheets voor twaalf ecosysteemdiensten, waarin staat beschreven de behoefte aan de dienst in Zeeland, het potentiele aanbod van de ecosysteemdienst langs de droge infrastructuur, de condities van de omgeving die de dienst beinvloeden en een voorbeeld waarin de ecosysteemdienst centraal staat. Informatie over het aanbod is ontleent uit onder meer de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Vastgesteld is dat verschillende afdelingen van de diensten geinformeerd en geinspireerd moeten worden om de betere benutting van Natuurlijk Kapitaal te realiseren. Een beter benutting kan worden geoptimaliseerd door structureel opdrachten voor het benutten van natuurlijk kapitaal in uitvragen te integreren en betere samenwerking tussen de verschillende afdelingen te realiseren
PROJECTENWEBSITE
volgt
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Meer informatie via elmert.de.boer@rws.nl
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal