Detailgegevens

PROJECTNAAM
Praktijkscan gebiedsgericht grondwaterbeheer
CODE
GGGB9
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Noord-Brabant
LOCATIE PROJECT
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Verkrijgen van inzicht in hoe de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk vorm krijgt. Met alle maatschappelijke voordelen van dien.
THEMA
Bodemverontreiniging, Grondwater
HANDELING
Aanpak spoedlocaties, Gebiedsgericht grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In Nederland bevinden zich diverse grootschalige grondwaterverontreinigingen, welke vaak zijn ontstaan door historische verontreinigingen en door te weinig gebruik van handhavingmiddelen. Er valt vaak niet aan te duiden wie de verantwoordelijken zijn, omdat de verontreinigingen in elkaar zijn overgelopen en tot grote diepte zijn verspreid door toedoen van de bodemgesteldheid. Vanwege de gevalsgerichte benadering kan de huidige Wet bodembescherming niet worden toegepast op de hierboven besproken situatie en er dient dus een andere aanpak te worden gehanteerd: de gebiedsgerichte aanpak. Hoewel de gebiedsgerichte aanpak zich nog in de beleidsfase bevindt, zijn er al initiatiefnemers die deze benadering al in de praktijk toepassen of willen toepassen. Door interviews met deze voorlopers is er inzicht verkregen in hoe de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk vorm krijgt. Met alle maatschappelijke voordelen van dien.
PROJECTENWEBSITE
http://www.grondwatercollectief.nl/upload/documents/producten/Praktijkscan%20gebiedsgericht%20grondwaterbeheer%20-%20Bregt%20Stevens[1].pdf
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Grondwatercollectief