Detailgegevens

PROJECTNAAM
Integreren duurzame benutting en bescherming ondergrond in Ruimtelijke planvorming in de Milieu Regio Arnhem, Communicatiestrategie Arnhemse ondergrond
CODE
ILB-2-2
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar
Bureaus: H2Ruimte en Witteveen&Bos
LOCATIE PROJECT
Gelderland (milieuregio Arnhem)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Ambitie is duurzame benutting en bescherming van de ondergrond te integreren in ruimtelijke planvorming in de mileuregio Arnhem, middels:
  • een inspiratieboek/handreiking ondergrond,
  • publieksvriendelijke communicatie gericht op duurzaam gebruik en bescherming van de ondergrond.
THEMA
Aardkundige waarden, Bodemenergie/wko, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Communicatie, Gebruik van de ondergrond, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Handreiking
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Energievoorziening, Klimaatverandering, Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Het inspiratieboek ondergrond is succesvol tot stand gekomen door meerdere workshop's en werksessies onder leiding van een deskundig bureau. Bodemmedewerkers van gemeenten hebben hierin actief meegedaan door het onder andere het uitvoeren van inventarisaties en oefenen met casussen uit de omgeving.
SAMENVATTING PROJECT
Ambitie is duurzame benutting en bescherming van de ondergrond te integreren in ruimtelijke planvorming in de mileuregio Arnhem, middels:
• Een inspiratieboek/handreiking ondergrond,
• Publieksvriendelijke communicatie gericht op duurzaam gebruik en bescherming van de ondergrond.

Het project heeft een inspiratieboek ondergrond opgeleverd voor de regio die ook bruikbaar is voor de individuele gemeenten. Het inspiratieboek kan gebruikt worden als handreiking ondergrond in RO. Het betreft het hele scala om ondergrond te betrekken in ontwikkelingen, van visie naar thematische factsheets, naar kaarten, naar instrumenten en naar input voor bestemmingsplannen. Het is een “levend’ document wat in de toekomst up-to-date wordt gehouden. Ook zal in de vorm van presentaties etc. het product onder de aandacht worden gebracht waarbij tevens aandacht is voor “het proces” om ondergrond te agenderen en een plek te geven in ontwikkelingen.

Verder is een communicatiestrategie ondergrond opgesteld met agenda en met een “verhaallijn” en met een aanzet tot een kennisbank ondergrond (website) waaruit diverse communicatie-uitingen mogelijk zijn. Dit zal nog nader worden uitgewerkt.

Documenten:Verhaal(lijn)- De Arnhemse Ondergrond, Communicatiestrategie Arnhemse Ondergrond
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILB