Detailgegevens

PROJECTNAAM
Oriëntatie thema Ondergrond en voorbereiding op AmvB Bodemenergie
CODE
ILB-2-4
UITVOERENDE PARTIJEN
Regio Achterhoek Gemeente Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel.
LOCATIE PROJECT
Gelderland (regio Achterhoek)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Oriëntatie op thema Ondergrond (standaardpakket). Voorbereiding op AmvB Bodemenergie (zie PvA).
THEMA
Bodemenergie/wko, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Afwegen potentie/haalbaarheidsstudie, Bodem en energievoorziening, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Stappenplan
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactor: het als gemeenten samen opstellen van een regionale bodemenergiekansenkaart (eenduidig, kostenverlagend)
Faalfactor: te weinig tijd om AmvB goed uit te diepen (ILB-periode uiteindelijk toch te krap).
SAMENVATTING PROJECT
Het project heeft voor de regio uiteindelijk een Bodemenergiekansenkaart opgeleverd en een (eerste) stappenplan voor de implementatie van de AmvB Bodemenergie.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Gelders bodemberaad
PROGRAMMA
ILB