Detailgegevens

PROJECTNAAM
Doelmatige inzet van WKO voor duurzame gebiedsontwikkeling
CODE
ILB-2-5
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen, Gemeente Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen
LOCATIE PROJECT
Gelderland (regio Nijmegen)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Zie Plan van Aanpak. WKO is als speerpunt van beleid geformuleerd dat verder geconcretiseerd dient te worden en dient na een opgestelde kansenkaart verder te worden uitgewerkt in uitvoeringsplan(regulering/stimulering). ILB is daar benodigde steun bij.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Beleidvorming, Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Doel is om gemeenten in de MARN-regio te faciliteren om onderbouwde keuzes te maken in hoe zij hun nieuwe taken voor bodemenergie uit gaan voeren. Daarnaast worden ook externe ontwikkelingen rondom bodemenergie behandeld waar gemeenten geen directe wettelijke taak hebben maar waar ze wel een bijdrage aan kunnen leveren.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB