Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ondergrond op gemeentelijke agenda
CODE
ILB-2-8
UITVOERENDE PARTIJEN
Netwerkorganisatie: Bodemberaad Drenthe
Gemeenten: Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld
Waterschappen: Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Reest en Wieden
Provincie: Drenthe
LOCATIE PROJECT
Bodemberaad provincie Drenthe (samenwerkingsverband Drenthe)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Met behulp van Impuls Lokaal Beheer 2 willen we de kennis over ondergrond verbreden en nadrukkelijker op de agenda hebben bij gemeenten en waterschappen. Via het netwerk van het Drents Bodemberaad willen we dit bereiken. Provinciale expertise met betrekking tot ondergrond is beschikbaar om de ILB-adviseur hierin te ondersteunen, maar wel met de nadrukkelijke wens om een stap verder te komen in de vorm van een aanzet tot een regionale of gemeentelijke visie, ook in relatie tot de Rijksstructuurvisie voor de ondergrond (STRONG). Wat ons betreft is dit thema geslaagd als ondergrond nadrukkelijk op de gemeentelijke agenda’s komt te staan en een eerste aanzet wordt gemaakt doordat enkele individuele gemeenten hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan.
THEMA
Bodemenergie/wko, Drink-proceswater, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Informatie-uitwisselen, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Gemeenten, Waterschappen, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Energievoorziening, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
De pilot is uiteindelijk een succes als gemeenten, waterschappen en provincie bij visie en beleidsontwikkeling en bij ruimtelijke ontwikkelingen ondergrond nadrukkelijk meenemen en daarbij ook de Rijsstructuurvisie betrekken. Daarbij samenwerken en afstemmen met regionale partners en ook in staat zijn het op de bestuurlijke agenda te krijgen.
SAMENVATTING PROJECT
Met behulp van Impuls Lokaal Beheer 2 willen we de kennis over ondergrond verbreden en nadrukkelijker op de agenda hebben bij gemeenten en waterschappen. Via het netwerk van het Drents Bodemberaad willen we dit bereiken.
Provinciale expertise met betrekking tot ondergrond is beschikbaar. Door middel van het netwerk van het Drents bodemberaad zijn we gekomen tot een verbreding van het thema ondergrond richting gemeenten en waterschappen. Het is nu de uitdaging om dit samen verder te ontwikkelen ook in relatie tot de Rijksstructuurvisie.

Leerdoelen:
• Kennis over ondergrond verbreden.
• Samen in regionaal verband aan de slag in het kader van visieontwikkeling.
• Bewustwording van onderwerp in combinaties met ander beleidsterreinen.

Kansen:
• Regionale samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en provincie bij visie en beleidsontwikkeling.
• Ondergrond op de regionale bestuurlijke agenda’s, gemeenten gaan bij ruimtelijke ontwikkeling ook de kansen en bedreigingen voor de ondergrond meenemen.
Documenten (uitnodigingen workshops):
ILB2-21 Drenthe1: Sturen op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen: 'Hoe betrek ik de bodem en ondergrond daarbij?'ILB-2-21 Drenthe4: Programma noordelijke netwerkdag bodem 13 juni 2013
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB