Detailgegevens

PROJECTNAAM
Visie ondergrond
CODE
ILB-2-10
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Katwijk
LOCATIE PROJECT
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Opstellen van een visie ondergrond metpraktische instrumenten om bodemkansen te benutten. Vertaalslag maken naar een visie document op basis van beschikbare informatie uit een eerdere uitgevoerde verkenning. Met de opgedane kennis kan mogelijk een draaiboek gemaakt worden voor partners die ook willen, maar nog niet zo ver zijn in de ambitie.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Beleidvorming, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument, Beslissing ondersteunend systeem
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Collegiale draagkracht, financiële middelen, kennis (paraat en digitaal)
SAMENVATTING PROJECT
Gemeente willen op basis van beschikbare informatie uit eerdere verkenningen een visie op de ondergrond opstellen. Van dit proces wordt een draaiboek gemaakt voor partners die ook willen maar nog niet zo ver zijn in hun ambitie. Lopende het project is de scope uitgebreid met een onderdeel praktische (afwegings-)instrumenten waarmee de betrokkenheid en de nuttigheid enorm is toegenomen.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Waarschijnlijk worden één of meer informatiebijeenkomsten georganiseerd door Katwijk over dit onderwerp bestemd voor andere geïnteresseerde gemeenten.
PROGRAMMA
ILB