Detailgegevens

PROJECTNAAM
Samenwerking in grondwaterbeheer
CODE
ILB-2-11
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenten Nederlek, Schoonhoven, Bergambacht, Vlist en Oude Kerk a/d Ijssel, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst Midden-Holland.
LOCATIE PROJECT
Zuid-Holland (Krimpenerwaard)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het opstellen amenwerkingsdocument voor grondwaterbeheer met aandacht voor vergunningverlening, handhaving, grondwateroverlast- en onderlast en RO ondergrond.
THEMA
Bodemdaling, Grondwater, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Aanleggen wko-systeem, Beleidvorming, Bodem en energievoorziening, Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Gebruik van de ondergrond, Grondwaterbeheer, Handhaven, Informatie-uitwisselen, Ondergronds bouwen
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument, Leidraad/richtlijn, Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Energievoorziening, Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Bewustwording ambtelijk voor samenwerking waterschap en gemeenten aangaande diverse zaken m.b.t. het grondwaterbeheer. Aandacht is nodig voor bestuurlijk draagvlak.
SAMENVATTING PROJECT
Het project had een moeizame start. Het resultaat is een rapport waarin overzichtelijk de problematiek en regelgeving van het grondwaterbeheer is uiteengezet en waarin per onderwerp de mogelijke samenwerkingsafspraken zijn weergegeven. Vervolg: rapport definitief afronden, daarna bestuurlijk behandelen waarschijnlijk in de vorm van een intentieverklaring tussen gemeenten en waterschap.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB