Detailgegevens

PROJECTNAAM
Lokaal toetsingskader Besluit bodemenergie
CODE
ILB-2-14
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond, Weert, Nederweert en Maasgouw. Gedurende het traject heeft de gemeente Horst aan de Maas aangesloten.
LOCATIE PROJECT
Midden-Limburgse gemeenten
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het formuleren van een lokaal toetsingskaderomtrent het Besluit bodemenergiesystemen en de vertaling van de regelgeving naar lokaal niveau.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument, Data en informatie
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Formuleren van lokaal beleid in verband met Besluit bodemenergie en vertaling regelgeving naar lokaal niveau.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB