Detailgegevens

PROJECTNAAM
Kansenkaart bodemgebruik
CODE
ILB-2-16
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenten Helmond, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda
LOCATIE PROJECT
Helmond, Den Bosch, indhoven, Tilburg en Breda
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De implementatie van de Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in de eigen (gemeentelijke) organisatie.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
De focus lag op de implementatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in de gemeentelijke organisatie. In de eerste plaats zijn taken op het gebied van vergunningen en handhaving/meldingen aan de orde geweest. Daarnaast zijn in tweede instantie de mogelijkheden aan de orde geweest om interferentiegebieden voor open systemen aan te wijzen, of deze systemen af te stemmen op andere vormen van bodemgebruik. Collega's van andere afdelingen zijn bij de voorlichting over de ondergrond, WKO en de toekomstige implementatie binnen de eigen organisatie betrokken. Alle bijeenkomsten zijn als zeer zinvol ervaren.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB