Detailgegevens

PROJECTNAAM
Verbreding bodembeleid
CODE
ILB-2-19
UITVOERENDE PARTIJEN
Regionaal samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen, Gemeenten Hulst, Terneuzen, Sluis, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen
LOCATIE PROJECT
regio Zeeuws-Vlaanderen (Zeeland)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De verbreding van het bodembeleiddaadwerkelijk oppakken, gebruikmakend van de resultaten van het SKB-project Afwegingskader ondergrond (waarin Zeeland heeft geparticipeerd). Binnen ILB-2 willen wij ons met name richten of fase 1 (bewustwording/oriëntatie) en fase 2 (aansluiting zoeken) uit het ontwikkelmodel.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding, Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactor: In verschillende werksessies zoveel mogelijk disciplines bij elkaar brengen om samen van elkaars werkveld te leren en zo gezamenlijk kansen creëren om verbreed bodembeleid toe te passen op de werkvloer.
SAMENVATTING PROJECT
Meer begrip voor de ondergrond vraagt nog veel missiewerk in de organisaties. In de diverse werkvelden zoals RO moeten er per organisatie duidelijke bodemagenda's komen. Wij willen gebruik maken van de resultaten van het SKB-project Afwegingskader ondergrond voor en door overheden (een project vanuit o.a. de provincie Zeeland waarin ook diverse gemeenten in Zeeland hebben geparticipeerd). Dit project presenteert een ontwikkelmodel (procesmatig) voor de interactie tussen werkveld bodem en werkveld RO. In dit ILB2 traject willen wij ons met name richten op fase 1 (bewustwording/oriëntatie) en fase 2 (aansluiting zoeken) uit het ontwikkelmodel. Wij zijn zo realistisch om te onderkennen dat het doorlopen van deze 2 fasen (het ontwikkelmodel kent er 4) voor eind december 2012 al een hele prestatie zal zijn.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB