Detailgegevens

PROJECTNAAM
Beleidsregels bodemenergie
CODE
ILB-2-20
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Waternet en adviesbureau
LOCATIE PROJECT
Noord-Holland (regio Amstelland-Meerlanden)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Implementatie masterplan bodemenergie dat in september 2012 gereed komt.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Bevordering hergebruik en efficiënte benutting bodemenergiesystemen door te focussen op de implementatie van Masterplan bodemenergie in beleidsregels.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB