Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ecosysteemdiensten en gebiedsontwikkeling
CODE
ILB-2-22
UITVOERENDE PARTIJEN
Gebiedsontwikkelingen in Fryslân. Gemeente Franeker-Harlingen, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en Dienst landelijk gebied Gebiedscommissie Franeker-Harlingen
LOCATIE PROJECT
Fryslân-Harlingen
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Toepassen ecosysteemdiensten in drieFriese gebieden waarin gebiedsontwikkeling gaande is. Tevens testcase voor inzet informatieknooppunt. Leerervaring voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Interne overdracht en borging bij de provincie Fryslân (dit is inmiddels gelukt na de aanstelling van een beleidsmedewerker 'bodem').
SAMENVATTING PROJECT
In drie verschillende Friese regio’s is een gebiedsontwikkeling gaande. In deze gebieden is behoefte aan bodeminformatie om de kansen en kwetsbaarheden van de ondergrond te kunnen bepalen en uit te drukken in ecosysteemdiensten. Een prima testcase voor het bodeminformatieknooppunt in Fryslân, een initiatief van de provincie dat ze de komende jaren met andere Friese organisaties wil uitbreiden. Met de opgedane ervaring verwachten en hopen we het volgende te bereiken:
  • een leerervaring met ecosysteemdiensten. Door gebiedsontwikkeling vanuit de ondergrond te starten, met al haar kansen en kwetsbaarheden, worden kosten gedrukt, wordt tijd gewonnen en verbetert de kwaliteit. Dat is de hypothese die we met de ecosysteemdienstbenadering willen toetsen.
  • een leerervaring ten aanzien van het Friese informatieknooppunt. Met de opgedane ervaringen kunnen we bepalen of het huidige knooppunt werkt en of een uitbreiding nodig en nuttig is. Bovendien werken we aan het draagvlak bij andere organisaties dan de provincie, waardoor het in de komende jaren kan worden uitgebouwd tot een Fries informatieknooppunt.
  • een leerervaring voor toekomstige gebieden. Als deze werkwijze met ecosysteemdiensten en het gebruik van het informatieknooppunt naar tevredenheid werkt, biedt het perspectieven voor andere (Friese) gebieden.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Op de workshop ‘bodemvisie en bodematlas’ op 13 juni 2013 tijdens de noordelijke netwerkdag bodem in het provinciehuis in Assen.
PROGRAMMA
ILB