Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ecosysteemdiensten in ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte
CODE
ILB-2-26
UITVOERENDE PARTIJEN
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), Gemeenten Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, Boskoop, Bodegraven-Reeuwijk, Vlist, Bergambacht, Schoonhoven, Nederlek, Oudekerk.
LOCATIE PROJECT
Zuid-Holland (regio Midden-Holland)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Bewustwording kweken bij RO-ers en inrichters openbare ruimte zodat bij ruimtelijke plannen rekening wordt gehouden met ecosysteemdiensten en dat deze beter kunnen worden benut.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Beleidvorming, Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel), Methode
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
  • baten die ESD kan opleveren
  • geen wettelijke taak
SAMENVATTING PROJECT
Gemeente-ambtenaren van deelnemende gemeenten zijn in 2 sessies bijgepraat tot het onderwerp ecosysteemdiensten (kweken bewustwording). Daarnaast is een werkgroep 7 keer bij elkaar geweest om het begrip ESD verder uit te werken. Dit heeft geleid in het aanvullen/becommentariëren van enkele bestaande en nieuwe beleidsstukken/structuurvisies. De werkgroep heeft concrete tips gegeven ter verbetering van deze stukken. Ook is er een product ontwikkeld, de ESD-toets, die gemeenten kunnen afnemen bij de ODMH.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB