Detailgegevens

Illustratie bij pilot Veemarktterrein Utrecht

PROJECTNAAM
Veemarktterrein Utrecht
CODE
DP5
UITVOERENDE PARTIJEN
I&M, gemeente Utrecht, Robbert de Koning, Novioconsult
LOCATIE PROJECT
Utrecht
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Onderzoeken welke maatregelen geschikt zijn om toe te passen binnen het gebied in het kader van hitte, water en ecologie.
THEMA
Afdekking bodem, Grondwater, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Klimaatadaptatie
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De klimaatproeftuin en experts bevestigden de bestaande ideëen over duurzaamheid met name op het gebied van energiebesparing en afkoppelen van hemelwater. De proeftuin verschaft extra argumenten om belangrijke zaken als groen en ruimte overeind te houden ondanks het drukke programma dat de gemeente wil realiseren. Daarnaast zijn er nieuwe ideëen ontstaan over verkaveling, bouwblokken, en het omgaan met buitenruimte en parkeren.
PROJECTENWEBSITE
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/view/4642052/veemarkttereinpdf
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Deltaprogramma