Detailgegevens

PROJECTNAAM
Website (www.gatotdebodem.nl) met Twentse voorbeelden
CODE
ILB-2-27
UITVOERENDE PARTIJEN
Regio Twente/Overijssel. Gemeenten Almelo, Hengelo, Dinkelland, Deventer, Zwolle, Tubbergen, Hardenberg, Twenterand, Losser, Rijssen-Holten, Borne, Oldenzaal, Hof van Twente, Wierden, Hellendoorn, Enschede en Haaksbergen.
LOCATIE PROJECT
Overijssel (regio Twente)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van het project is het ontwikkelen van een website met een inventarisatie van wat al beschikbaar is over ecosysteemdiensten en de Twentse voorbeelden, met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit product dient vervolgens als input voor de presentatie voor het regionale portefeuillehoudersoverleg. Het volgende gezamenlijke einddoel is geformuleerd: De kansen van ecosysteemdiensten van de ondergrond worden op een praktisch toepasbare wijze in beeld gebracht bij ruimtelijke planvorming (de 3D benadering), dit voor een duurzame en doelmatige benutting van de ondergrond.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Afwegen potentie/haalbaarheidsstudie
VERWACHTE OUTPUT
Kennissite
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
Samenwerking tussen de verschillende werkvelden. Bodem in brede zin van het woord verankeren in de ruimtelijke ordening.
Dat er een werkbaar, concreet, mooi en goed product ligt Het begrip ‘ecosysteemdiensten’ begint pas te leven als je ziet wat je er allemaal mee kunt (Twentse voorbeelden)

Faalfactoren:
De website moet wel actueel gehouden worden. We hebben bij bodemplus aangegeven, dat we hiervoor wel graag extra ondersteuning willen hebben. Ook moet de website diverse keren weer onder de aandacht worden gebracht bij de verschillende werkvelden via een nieuwsbrief.
SAMENVATTING PROJECT
De website geeft informatie over ecosysteemdiensten maar bestaat voornamelijk uit eigen, regionale voorbeeldprojecten waarin we laten zien hoe er al ecosysteemdiensten zijn benut. Het is een inspiratiebron voor collega’s die werken aan de fysieke leefomgeving. Ook kan er eenvoudig contact gelegd worden met collega’s van andere gemeenten, via de website kun je een project selecteren en vervolgens voor meer informatie contact opnemen met de betreffende gemeente.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
geen
PROGRAMMA
ILB