Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodeminformatie interactief ontsloten
CODE
ILG-1
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Groningen
LOCATIE PROJECT
Provincie Groningen
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Duurzaam gebruik van bodem en ondergrond, door de kwaliteiten van bodem en ondergrond vroegtijdig mee te nemen en mee te laten wegen in het ruimtelijk planproces. Als instrument hiertoe bodeminformatie (interactief) toegankelijk maken.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
Na het opstellen en ter vaststelling door GS aanbieden van de Bodemvisie “Geef bodem de ruimte -Een duurzame benadering van bodem en ondergrond” begin 2010, is de volgende stap de doorwerking van het bodembeleid naar andere beleidssectoren en –niveau’s en implementatie in projecten en plannen. Een van de hulpmiddelen die de provincie wil bieden is het interactief aanbieden van bodeminformatie, gekoppeld aan de onderscheiden thema’s in de bodemvisie. Het doel van de pilot is daarom: 'duurzaam gebruik van bodem en ondergrond, door de kwaliteiten van bodem en ondergrond vroegtijdig mee te nemen en mee laten wegen in het ruimtelijk planproces'. Als instrument hiertoe wil je bodeminformatie (interactief) toegankelijk maken. “ In de pilot wordt de doelgroep en de informatiebehoefte onderzocht. Hierbij worden de partijen betrokken die ook bij de opstelling van de bodemvisie betrokken zijn geweest. Vervolgens wordt gekeken welke informatie beschikbaar is of moet worden gemaakt en wat de (on)mogelijkheden zijn. In de laatste fase wordt de informatie daadwerkelijk ontsloten.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG