Detailgegevens

PROJECTNAAM
WKO-potentie in relatie tot ijzergehalte en redox condities
CODE
ILG-3
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Drenthe
LOCATIE PROJECT
Provincie Drenthe
STATUS PROJECT
Nog opstarten
DOEL VAN HET PROJECT
Het project wil bereiken dat de WKO potentiekaart wordt verfijnd door informatie over ijzergehaltes en redoxcondities toe te voegen, zodat kan worden bepaald waar WKO kan worden toegepast.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Beslissing ondersteunend systeem, Rapport
DOELGROEPEN
Provincies, Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De provincie Drenthe stimuleert de toepassing van KWO om de gestelde klimaateisen en CO2-reductiedoelstellingen te behalen. Een risico bij het toepassen van open WKO-systemen is de aanwezigheid van ijzer in het grondwater, wat bij veranderende redoxcondities kan neerslaan in het filter van het WKO-systeem. Naast het beschikbaar zijn van informatie over watervoerende pakketten en de doorlatendheid, is informatie over ijzergehaltes nodig. Deze laatste zijn niet goed of slecht beschikbaar. De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • definitieve informatievraag, o.a. beschikbaarheid, gegevens en criteria aan ijzergehaltes en redoxcondities i.r.t. geschiktheid voor WKO, definitie informatiebehoefte, inventariseren en beoordelen beschikbare gegevens;
  • selectie en verzameling gegevensbestanden (DINO, meetnetten etc.);
  • integratie gegevens, o.a. opvragen meta-informatie en gegevensbestanden en integreren;
  • opstellen eindresultaat, kaart geschiktheid WKO op basis van ijzergehaltes en redoxcondities.
PROJECTENWEBSITE
http://www.provincie.drenthe.nl/wko/
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG