Detailgegevens

PROJECTNAAM
Duurzaamheidsmeetlat
CODE
ILG-4
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Drenthe
LOCATIE PROJECT
Provincie Drenthe
STATUS PROJECT
Nog opstarten
DOEL VAN HET PROJECT
Ontwikkelen instrument om het mogelijk te maken voor de provincie ruimtelijk- en bodembeleid te ontwikkelen, uit te voeren, te monitoren en te sturen.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van de ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel)
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De Provincie Drenthe wil een meetlat voor duurzaam bodemgebruik ontwikkelen om daarmee duurzaam ruimtelijk- en bodembeleid te kunnen ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en sturen. Met deze meetlat wil de provincie kunnen toetsen op subsidieaanvragen van derden en ook kunnen beoordelen hoeveel en op welke hectares in Drenthe duurzaam bodemgebruik daadwerkelijk wordt toegepast. Om deze meetlat op te kunnen stellen is bodeminformatie nodig. De meetlat zelf is een praktisch instrument (checklist), die bij wijze van indicatie of quick-scan kan worden toegepast. De meetlat pretendeert geen absolute uitspraken, maar relatieve of indicatieve.
De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • definitieve informatievraag: criteria, onderdelen, parameters, beschikbare meetlatten, beschikbare en benodigde bodeminformatie, gebruik van de meetlat, interpretatie, op welk gebied van toepassing;
  • definitieve informatiebehoefte: wie hebben behoefte aan een meetlat, waar moet de meetlat aan voldoen, welke vragen moet de meetlat beantwoorden, toepassingsgebied meetlat; d.m.v. een workshop;
  • selectie en verzameling gegevensbestanden;
  • integratie gegevens, o.a. opvragen meta-informatie en gegevensbestanden en integreren. Ook weging van de criteria d.m.v. expert judgement en betrokken actoren;
  • opstellen eindresultaat: checklist of datasheet met aspecten m.b.t. duurzaam bodemgebruik, weging van criteria.

Interpretatie rol van de meetlat in bijv. beleid is nodig, maar geen onderdeel van de pilot.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG