Detailgegevens

PROJECTNAAM
Warmte-koude opslag (WKO)
CODE
ILG-7
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Overijssel
LOCATIE PROJECT
Provincie Overijssel
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Waar biedt de ondergrond vanuit de kenmerken van de ondergrond kansen voor toepassing van open WKO-systemen. Waar liggen belemmeringen vanuit andere functies en waar zou toepassing van WKO juist moeten worden gestimuleerd?
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Beslissing ondersteunend systeem, Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
De provincie Overijssel voert vier pilots uit die de Visie op de Ondergrond toetsen en draagvlak voor de Visie vergroten. De pilots zijn daarom gericht op verschillende werkvelden en gericht op het inzichtelijk maken van de waarde van het gebruik van bodeminformatie binnen ruimtelijke plannen. Naast het draagvlak/agenderende karakter, zijn de pilots bedoeld om ervaring op te doen met het uitwisselen, integreren, ontsluiten en beheer/actualisatie van data met externe partijen. De toepassing van Warmte-Koude-opslagsystemen neemt binnen de provincie Overijssel een grote vlucht. De centrale vraagstelling van deze pilot luidt: Waar biedt de ondergrond vanuit de kenmerken van de ondergrond kansen voor toepassing van open WKO-systemen. Waar liggen belemmeringen vanuit andere functies en waar zou toepassing van WKO juist moeten worden gestimuleerd? Deze informatie is relevant voor initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met een bepaalde energievraag, waarin de bodem mogelijk kan voorzien. Daarnaast kan deze pilot aan provincies en gemeenten inzicht geven in de consequenties van bepaalde beleidskeuzes.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG