Detailgegevens

PROJECTNAAM
Delft Zuidoost (vervolg)
CODE
DP6
UITVOERENDE PARTIJEN
Ministerie I&M en gemeente Delft
LOCATIE PROJECT
Delft, Zuid-Holland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Invulling geven aan groenblauwe opgave voor de ontwikkeling van het gebied Delft Zuidoost.
THEMA
Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Klimaatadaptatie
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het project Groenblauw laat een geslaagde manier van werken zien die kansen biedt voor andere locaties. De meerwaarde van het project zit op twee vlakken. Ten eerste is gedetailleerd uitgezocht wat de mogelijkheden van een gebied zijn om in te spelen op klimaatverandering. Ten tweede hebben de betrokken partijen dit gezamenlijk gedaan, waardoor het mogelijk was om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de partijen die de herstructurering van het gebied gaan vormgeven.
PROJECTENWEBSITE
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/view/7290872/samenvatting-delft-zuidoost-vervolg
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Deltaprogramma