Detailgegevens

PROJECTNAAM
Geothermie Noord-Oostpolder
CODE
ILG-16
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Flevoland
LOCATIE PROJECT
Provincie Flevoland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Informatie genereren en beschikbaar stellen aan tuinders in de glastuinbouwgebieden Ens en Luttelgeest. De provincie stimuleert bedrijven gezamenlijk op te trekken en wil hiervoor alle partijen van gelijke informatie voorzien.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel), Beslissing ondersteunend systeem, Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
De provincie Flevoland wil het gebruik van duurzame energievormen, zoals geothermie, stimuleren. Al eerder is een quick-scan uitgevoerd naar de mogelijkheden van de ondergrond in Flevoland. Daaruit bleek dat de Noordoostpolder kansrijk is. Ook bleek dat de quick-scan nog onvoldoende informatie biedt om investeringsbeslissingen op te nemen. De tuinders in de Noord-Oostpolder zijn op zoek naar duurzame energiebronnen, waaronder geothermie. Het project wil daarom bijdragen aan het scheppen van de optimale randvoorwaarden (door informatie ter beschikking te stellen, in overleg te treden met potentiële gebruikers) waarbinnen betrokken bedrijven in staat zijn om een beslissing te nemen omtrent de investering die nodig is voor benutting van geothermie. De pilot is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011.
De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • Verzamelen en interpreteren bestaande seismologische gegevens;
  • Vertaling naar de ligging van gesteentelagen die geschikt zijn voor winning dan wel plaatsing van boringen (model van de ondergrond);
  • In overleg treden met tuinders om te zoeken naar mogelijkheden om de beschikbare potentie optimaal te benutten.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG