Detailgegevens

PROJECTNAAM
Implementatie Bodemvisie in Gouwe-Wiereke
CODE
ILG-20
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zuid-Holland
LOCATIE PROJECT
Provincie Zuid-Holland
STATUS PROJECT
Nog opstarten
DOEL VAN HET PROJECT
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Opstellen nota bodembeheer/bodemvisie
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG