Detailgegevens

PROJECTNAAM
Geomorfologie
CODE
ILG-27
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zeeland
LOCATIE PROJECT
Provincie Zeeland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van de pilot is daarom: het bruikbaar maken van de geomorfologische kaart voor projecten en het maken van afgeleide kaarten door deze te actualiseren en te verfijnen tot een schaal van 1 : 10.000.
THEMA
Aardkundige waarden
HANDELING
Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Geomorfologische kaarten beschrijven en verklaren vormen in het landschap en vertellen daarmee het verhaal van het landschap. Dit ‘verhaal’ kan inspirerend worden beschouwd bij inrichting en beheer van gebieden en reden zijn om bepaalde bijzondere landschapsvormen te behouden. De huidige geomorfologische kaart van Zeeland is gemaakt op een schaal van 1 : 50.000 en is in 2003 geactualiseerd en gedigitaliseerd. Bij gebruik blijkt dat de schaal onvoldoende is voor gebruik bij gebiedsinrichting (die vaak op kleinere schaal plaatsvindt). Gevolg is dat er inschattingsfouten worden gemaakt, landschapsvormen die er op de kaart zouden moeten zijn liggen verder weg of zijn er wel maar staan niet op de kaart. De kaart is niet nauwkeurig genoeg voor het beoogd gebruik. Denk hierbij aan natuurontwikkeling, begrenzing en beheer van aardkundige waarden, benoemen van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten etc. Maar ook werkt het door in het maken en gebruiken van afgeleide kaarten, zoals de archeologische verwachtingenkaart. Ook voor terreinbeheerders blijkt de schaal onvoldoende te zijn voor het inrichten van een beheer waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de landschapsvormen.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG