Detailgegevens

PROJECTNAAM
Karteren boomgaarden
CODE
ILG-28
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zeeland
LOCATIE PROJECT
Provincie Zeeland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Doel van het project is het maken van een kaart voor Zeeland met daarop de (voormalige) DDT-verdachte boomgaarden, indeling naar periode van gebruik en type bestrijdingsmiddel.
THEMA
Bodemverontreiniging
HANDELING
Bodemrisicobeoordeling
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies, Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Vanaf 2001 hebben gemeenten bodemkwaliteitskaarten voor grondverzet opgesteld. Op een aantal hiervan zijn de (voormalige) boomgaarden aangegeven, op anderen niet. In de praktijk blijken de boomgaarden een knelpunt te zijn bij grondverzet, omdat de grond verontreinigd kan zijn met DDT en verwante stoffen. Deze bestrijdingsmiddelen zijn veelvuldig gebruikt na de oorlog tot de jaren ’80 van de vorige eeuw. Grond afkomstig uit voormalige boomgaarden is in principe verdacht en bij voorgenomen grondverzet dienen eerst historische kaarten te worden geraadpleegd, om na te gaan of er vroeger een boomgaard is geweest. De provincie wil een goede slag maken en alle (voormalige) boomgaarden die op historische kaarten te vinden zijn, in kaart brengen. Deze kaartlaag kan worden toegevoegd aan de nieuwe bodemkwaliteitskaarten van gemeenten. Daarnaast kan de kaartlaag worden gebruikt bij gebiedsontwikkeling. Het tijdig bekend zijn van (voormalige) boomgaarden voorkomt lastige (juridische) situaties in een later traject van de gebiedsontwikkeling (bij grondtransacties), wanneer eventueel is gebleken dat er met DDT verontreinigde grond in het spel is. Dat er vraag is naar informatie over de bodemkwaliteit blijkt uit de jaarlijks meer dan 2000 verzoeken hierom van makelaars aan provincie en gemeenten.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG