Detailgegevens

PROJECTNAAM
Combinatie langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie
CODE
FC2
UITVOERENDE PARTIJEN
Projectbureau NHW (Dienst Landelijk Gebied, Regio West), vier departementen (OCW, EZ, I&M en defensie), provincies Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, gemeenten Zaltbommel, Woudrichem, Werkendam, Gorinchem, Ingewaal, Geldermalsen, Leerdam, Culemborg, Vianen, Houten, Nieuwegein, Bunnik Utrecht, De Bilt, Maarssen, Breukelen, Hilversum, Loenen, Bussum, Naarden, Weesp en Muiden, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland, organisaties en ondernemers op het gebied van o.a. cultuurhistorie, recreatie en landbouw.
LOCATIE PROJECT
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De doelen van deze pilot zijn de volgende:
  • fysiek herstel van de linie (restauratie, zichtbaar maken);
  • de linie in hoofden en harten krijgen;
  • duurzame exploitatie.
THEMA
Draagkracht, Ecosysteemdiensten, Waterbergend vermogen
HANDELING
Afwegen potentie/haalbaarheidsstudie, Gebiedsontwikkeling, Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel), Beslissing ondersteunend systeem, Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In een studie zijn voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie de diensten op een rijtje gezet die het gebied op en rond de waterlinie kan leveren. Daaronder zijn cultuurhistorische, biodiversiteit, wonen, recreatie en energie. Rond energie is veel uitgezocht. De uitkomst was dat energie weliswaar een mogelijke inkomstenbron is, maar dat dit behalve puur financieel niet veel extra's oplevert. Er is geen sprake van wederzijdse inhoudelijke versterking. Bijvoorbeeld bij voedsel is dit alweer anders, omdat dit veel meer dan energie beleefd wordt. Voedsel uit de streek, verkocht op een unieke plek, krijgt door de Nieuwe Hollandse Waterlinie een extra kwaliteit en omgekeerd kan de Nieuwe Hollandse Waterlinie daarvan profiteren. Dit geldt ook, mits met mate toegepast, voor recreatie en wonen, maar bijvoorbeeld weer niet voor CO2-opslag.Interessant aan de linie is dat de beheerder kan leren van combinaties en die lessen kan toepassen op de volgende locaties. Sommige combinaties kunnen daarmee een soort prefab-karakter krijgen, denk aan waterberging. Een andere bron van inkomsten vormt het synchroon laten lopen van ontwikkelingen binnen de linie met lokale gebiedsontwikkeling. Dat is redelijk gelukt bij de ontwikkeling van de Diefdijklinie, alwaar water, cultuurhistorie, landschap en woningbouw plaatselijk synchroon liepen en daarmee een versterkingsfactor voor lokale gebiedsontwikkeling genereerden. Zo kunnen waterberging en landschap elkaar op verschillende plekken versterken, en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld energie en infra, en voor cultuurhistorie en recreatie.
PROJECTENWEBSITE
http://www.hollandsewaterlinie.nl
http://www.herstelling.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Functiecombinaties