Detailgegevens

PROJECTNAAM
Geothermie
CODE
ILG-29
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zeeland
LOCATIE PROJECT
Provincie Zeeland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De doelen van de pilot zijn: inzicht krijgen in de potentie van geothermie en agenderen van geothermie op de beleidsagenda.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Beslissing ondersteunend systeem, Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Geothermie, het gebruik van de aardwarmte t.b.v. verwarming van huizen, kantoren en kassen, is een nieuwe duurzame energiebron. Het bepalen van mogelijkheden voor geothermie wordt gedaan door duur onderzoek, omdat het gaat om zeer diepe boringen. Om de potentie van de ondergrond voor geothermie te bepalen wordt vaak gebruik gemaakt van diepe boringen die t.b.v. de olie- en gaswinning zijn gedaan. In de provincie Zeeland is weinig informatie beschikbaar, omdat Zeeland voor de olie- en gasindustrie minder interessant was dan andere delen van Nederland. Om een eerste potentiebepaling te doen zijn er wel voldoende gegevens beschikbaar (TNO-boringen). De provincie wil voorkomen dat geothermie op voorhand wordt afgeserveerd als optie voor duurzame energie, omdat er weinig gegevens over zijn en ze wil voorkomen dat er lokaal haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan, die feitelijk te beperkt zijn (versnippering). Het onderzoeken naar de mogelijkheden voor CO2-opslag zijn in de pilot komen te vervallen.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG