Detailgegevens

PROJECTNAAM
Visualisatie aardkundige waarden
CODE
ILG-30
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zeeland
LOCATIE PROJECT
Provincie Zeeland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Doel van het project is met andere woorden om beschikbare aardkundige bodeminformatie als het ware te vertalen in termen en beelden die begrepen worden door de ontvanger. De bodeminformatie wordt hiervoor op een andere manier (3D) grafisch gepresenteerd, waarbij de geografische component letterlijk een extra derde dimensie krijgt.
THEMA
Aardkundige waarden
HANDELING
Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In Zeeland zijn in januari 2010 27 aardkundig waardevolle gebieden aangewezen. Daarin kunnen circa 13 verschillende soorten gebieden worden onderscheiden. Samen vertellen deze gebieden het verhaal over het ontstaan van de provincie Zeeland. Dit verhaal is echter niet of onvoldoende herkenbaar voor het grote publiek. Ook beleidsmedewerkers op het gebied van planologie en ruimtelijke ordening zijn relatief onbekend met aardkundig waardevolle gebieden, en kennen het verhaal niet of nauwelijks. Met dit project willen we een brug slaan tussen de wetenschappelijke werkelijkheid en de werkelijkheid van niet deskundigen, zoals toeristen, geïnteresseerden in geologie en gebiedontwikkeling en dus ook beleidsmedewerkers. Concreet worden er per soort gebied schematische tekeningen gemaakt van het aardkundig waardevol gebied. Per soort gebied (waarvan er dus 13 zijn) worden circa drie tekeningen gemaakt die de ontwikkeling van een gebied illustreren en ook de diverse aardkundige fenomenen onderling in een context plaatsen.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG