Detailgegevens

PROJECTNAAM
Westflank Haarlemmermeer
CODE
M1
UITVOERENDE PARTIJEN
Ministerie EZ, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer
LOCATIE PROJECT
Noord-Holland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Via integrale gebiedsontwikkeling integratie van woningbouw, infrastructuur, groen, waterbeheer en waterberging te realiseren en op elkaar af te stemmen.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De rijksbijdrage wordt ingezet voor initiatieven vanuit de regio voor integrale gebiedsontwikkeling (naast natuur en water ook woningbouw en mobiliteit) in de Westflank Haarlemmermeer. De inzet moet gericht zijn op het versterken van een excellent en internationaal bereikbaar woon- en vestigingsklimaat en dient te worden bezien in het bredere verband van de (rijks-) Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH).
PROJECTENWEBSITE
http://mirt2013.mirtprojectenboek.nl/Images/480_tcm339-333304.pdf
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
MIRT