Detailgegevens

PROJECTNAAM
Amsterdam Zuidas
CODE
M2
UITVOERENDE PARTIJEN
Ministerie I&M, gemeente Amsterdam
LOCATIE PROJECT
Amsterdam, Noord-Holland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Ontwikkelen van toplocatie voor wonen, werken, leren en ontspannen door de te investeren in ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Zuidas is de nieuwe, internationale toplocatie van Amsterdam. Het ligt op een zeer strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Hier is volop ruimte voor wonen, werken, leren en ontspannen. Zuidas is daarnaast nog in ontwikkeling: rond 2040 zou Zuidas 'klaar' moeten zijn. De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en de Zuidas zelf versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Utrechtboog, HSL-Zuid, Noord-Zuidlijn en Hanzelijn neemt het railverkeer toe. De ZSM-maatregelen op de A10 zullen op termijn onvoldoende capaciteit bieden. Daarom is een robuuste wegverbreding nodig. Naast deze investering is ruimtelijke kwaliteit nodig om de Zuidas uit te laten groeien tot een Europese toplocatie.
PROJECTENWEBSITE
http://amsterdam.nl/zuidas/
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
MIRT