Detailgegevens

PROJECTNAAM
Utrecht Centraal
CODE
M3
UITVOERENDE PARTIJEN
Ministerie I&M, gemeente Utrecht, Corio, NS, Prorail en Jaarbeurs
LOCATIE PROJECT
Utrecht
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Ontwikkeling van nieuw stationsgebied dat een verbindende schakel vormt in de stad. Aandacht voor mobiliteit (verdubbeling van aantal reizigers), ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Utrecht bouwt een nieuw Stationsgebied. Dat is nodig, sinds de bouw van Hoog Catharijne was er sprake van achterstallig onderhoud, verloedering, een groeiend aantal reizigers, een groeiend aantal inwoners van de stad én een behoefte om het water weer terug in de singel te krijgen. Met de bouw van het nieuwe Stationsgebied worden al deze zaken tegelijk aangepakt.
De historische binnenstad en het Stationsgebied waren twee aparte delen van de binnenstad; deze delen worden weer met elkaar verbonden tot één samenhangend geheel.
De leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd. Er komt meer ruimte voor cultuur, ontspanning, een betere bereikbaarheid én het water komt terug in de singel. Tegelijkertijd wordt het gebied een stuk duurzamer gemaakt: zuinige gebouwen, alle ruimte voor fietsers, voetgangers en het Openbaar Vervoer én zonnecellen op de nieuwe perronkappen.De gemeente ontwikkelt een nieuw stationsgebied om het verblijfsklimaat te verbeteren en de ruimtelijke structuur zodanig te veranderen dat het een verbindende schakel in de stad wordt. Hoog Catharijne, Muziekcentrum Vredenburg, het jaarbeurscomplex en het patroon van straten en singels worden grondig verbeterd. Een nieuwe OV-terminal voor trein, Randstadspoor en tram/bus, is ontworpen voor een verdubbeling van het aantal reizigers. Daarbij is rekening gehouden met de regionale projecten voor HOV van Utrecht CS naar Leidsche Rijn en de oostkant van Utrecht.
PROJECTENWEBSITE
http://www.cu2030.nl/
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
MIRT