Detailgegevens

PROJECTNAAM
Zuidplaspolder
CODE
M6
UITVOERENDE PARTIJEN
Ministerie I&M, Provincie Zuid-Holland, gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Gouda en Rotterdam. het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.
LOCATIE PROJECT
Zuidplaspolder, Zuid-Holland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel in deze gebiedsontwikkeling is het realiseren van een productie- en genietingslandschap met aandacht voor duurzame vernieuwingen op gebied van energie, logistiek en wonen. Door centraal gestuurde ontwikkeling wordt verrommeling tegengegaan.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De Zuidplaspolder is een overwegend agrarisch gebied dat ligt in de driehoek Rotterdam - Zoetermeer - Gouda (RZG), midden in de Zuidvleugel van de Randstad. Sinds 2002 werkt de provincie Zuid-Holland er samen met andere partijen aan grootschalige gebiedsontwikkeling. De Zuidplaspolder wordt een productie- en genietingslandschap dat de overgang markeert tussen stedelijk en landelijk gebied. In de ontwikkeling van het gebied staat een combinatie van wonen, werken (glastuinbouw), leefomgeving en infrastructuur voorop. Hierbij wordt gestreefd naar duurzame vernieuwingen op het gebied van energie, logistiek en wonen. De Zuidplaspolder is zo een proeftuin van de Zuidvleugel, waarin duidelijk wordt wat er mogelijk is binnen moderne gebiedsontwikkeling. Tussen 1989 en 1996 is tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer jaarlijks circa 80 hectare agrarisch gebied bebouwd. En de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreatie binnen de Zuidvleugel van de Randstad neemt nog steeds toe. Een groot deel van de bebouwing vindt plaats in de Zuidplaspolder, een van de weinige aangewezen ontwikkelingsgebieden waar nog de benodigde ruimte aanwezig is. De verstedelijking van het gebied gaat sluipenderwijs, met als gevaar dat het een rommelig karakter krijgt. Een meer centraal gestuurde ontwikkeling is nodig.
PROJECTENWEBSITE
http://ontwikkelingzuidplaspolder.nl/
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
MIRT