Detailgegevens

PROJECTNAAM
Waterpleinen in Rotterdam
CODE
FC3
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland.
LOCATIE PROJECT
Rotterdam
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Oplossing vinden voor tijdelijke opslag toenemende hoeveelheid neerslag als gevolg van niet kunnen wegstromen door aanwezige verharding.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik, Waterbergend vermogen
HANDELING
Grondwaterbeheer, Klimaatadaptatie, Ondergronds bouwen
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. Al dat regenwater moet ergens heen. Nu verdwijnt het direct in het riool of naar de singels. Bij zeer zware buien kunnen riool en singels dit niet allemaal aan en kan wateroverlast ontstaan. In de stad Rotterdam is de komende vijf jaar extra waterberging nodig ter grootte van 600 miljoen liter water. Dat komt overeen met 100 voetbalvelden waarop een laag water van 80 centimeter staat, een oppervlakte zo groot als de hele Rotterdamse binnenstad.
PROJECTENWEBSITE
www.urbanisten.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Functiecombinaties