Detailgegevens

PROJECTNAAM
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
CODE
M7
UITVOERENDE PARTIJEN
Ministerie I&M, provincie Limburg, gemeenten Venray en Horst aan de Maas
LOCATIE PROJECT
Noord-Limburg
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het realiseren van een duurzame waterstandsdaling en goede hoogwaterveiligheid door het opnieuw openstellen van de oude Maasarm bij Ooijen-Wanssum. Dit in combinatie met natuurontwikkeling van een aaneengesloten waterrijklandschap, de economische ontwikkeling van het gebied en het behoud en de versterking van de leefbaarheid van het gebied.
THEMA
Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord-Limburg ligt een 10 kilometer lange Oude Maasarm. Deze Maasarm is in 1995 tijdelijk afgesloten maar zal vroeg of laat weer moeten meestromen voor een veilige afvoer van hoogwater op de Maas. Ruim 15 jaar later liggen de dijken nog steeds op de verkeerde plek, zijn dorpen nog steeds niet goed beschermd en gaat een onnodig groot deel van het gebied gebukt onder een rigide sectorale waterregelgeving die verdere economische ontwikkeling blokkeert. De doelstellingen van de gebiedsontwikkeling zijn:
  • duurzame waterstanddaling. Het bieden van voldoende ruimte voor de Maas voor (toekomstige) hoogwaters en daarmee leveren van een substantiële waterstanddaling;
  • beveiliging. Het bieden van 1:250-bescherming voor dorpen en realiseren van een acceptabele beveiliging voor bedrijven en woningen die hier niet onder vallen;
  • aaneengesloten waterrijk landschap. Vorming van een groot, aaneengesloten, waterrijk landschap in de Oude Maasarm en langs de Maas waar rivierruiming, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan;
  • economische ontwikkeling en leefbaarheid. Economische ontwikkelingen toestaan op plaatsen waar de Waterwet door concrete maatregelen overbodig wordt of waar de baten van sectorale regelgeving niet in verhouding zijn met de (maatschappelijke) kosten.
PROJECTENWEBSITE
http://www.ooijen-wanssum.nl/
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
MIRT