Detailgegevens

PROJECTNAAM
Sporen in Arnhem
CODE
M8
UITVOERENDE PARTIJEN
Ministerie I&M, Prorail
LOCATIE PROJECT
Arnhem
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Ontwikkeling stationsgebied om capaciteitsuitbreiding te realiseren met de doelstelling om alle vervoersvormen onder één dak te concentreren.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Arnhem is een belangrijk knooppunt in het Nederlandse spoorwegennet: spoorwegen uit Utrecht, Nijmegen, Zutphen en zelfs Duitsland komen hier samen. Het wordt steeds drukker op deze spoorwegen, het reizigersaantal per trein groeit flink en zal blijven groeien. Het huidige station van Arnhem is niet op deze groei berekend. Treinen van en naar Utrecht en Nijmegen kunnen maar beperkt tegelijk binnenkomen en vertrekken en moeten vaak op elkaar wachten. Daardoor ontstaan er veel vertragingen, die direct gevolgen hebben voor de punctualiteit in de rest van het land.Het project Sporen in Arnhem zorgt er samen met OV-terminal Arnhem voor dat het stationsgebied klaar is voor de toekomst. Door de capaciteitsuitbreiding nemen betrouwbaarheid en beschikbaarheid op dit belangrijke knooppunt toe, waardoor er meer treinen tegelijk kunnen komen en gaan. Het project Sporen in Arnhem zorgt er samen met OV-terminal Arnhem voor dat het stationsgebied klaar is voor de toekomst. Door de capaciteitsuitbreiding nemen betrouwbaarheid en beschikbaarheid op dit belangrijke knooppunt toe, waardoor er meer treinen tegelijk kunnen komen en gaan.
PROJECTENWEBSITE
http://www.prorail.nl/Publiek/Infraprojecten/Gelderland/Sporen%20in%20Arnhem/Pages/Sporen%20in%20Arnhem.aspx
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
MIRT