Detailgegevens

PROJECTNAAM
A2 Passage Maastricht
CODE
M9
UITVOERENDE PARTIJEN
Ministerie I&M, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Gemeenten Maastricht en Meerssen
LOCATIE PROJECT
Zuid-Limburg
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Gebiedsontwikkeling waarbij de bereikbaarheid en leefbaarheid van en in Maastricht wordt verbeterd door de ondertunneling van de A2.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het plan zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid van Maastricht Oost. Ruggengraat van het plan is:
  • de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat;
  • het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat van de Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein slingert;
  • 2 markante en herkenbare stadsentrees. Doordat de A2 de stad Maastricht doorkruist, is een meervoudige problematiek van verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, kwaliteit leefomgeving, veiligheid, barrièrewerking en stedelijk ruimtegebruik rond de A2 ontstaan.
PROJECTENWEBSITE
http://www.a2maastricht.nl/default.aspx
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
MIRT